OYT-150 OTOMATİK YAŞ TAŞ MAKİNESİ

Özel silindirik tafl ile kromlu derinin süet k›sm›nda kalm›fl olan kal›nt›lar› temizleyerek süet yüzeyin kalitesini artt›ran yüksek kapasiteli, hidrolik sistemli bir makinedir.

ÖZEL SİLİNDİRİK TAŞ İLE KROMLU DERİNİN SÜET KISMINDA KALMIŞ OLAN KALINTILARI TEMİZLEYEREK SÜET YÜZEYİN KALİTESİNİ ARTIRAN YÜKSEK KAPASİTELİ, HİDROLİK SİSTEMLİ BİR MAKİNEDİR.

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ = 1500 MM

ANA MOTOR = 22 KW

HİDROLİK POMPA MOTORU = 5,5 KW

KOLLEKTÖR HAREKET MOTORU = 0,75 KW

TOPLAM MOTOR GÜCÜ = 28,43 KW

NET AĞIRLIK = 3400 KG

BOYUTLARI (L x W x H) = 4000 X 1500 X 1140 MM